Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
skargi
informacje dodatkowe
odwołania
Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 EURO
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Rok 2015
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja183635
administracja i dyrekcja2264
administracja2191
pieluchomajtki2281
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu8669
administracja6623
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091639
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091670
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091589
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091683
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091590
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091611
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091890
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20092197
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091888
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091667
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091651
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 2373
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1685
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091845
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091578
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091563
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1710
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101702
Dostawa środków czystości ZP4/20101786
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101708
Dostawa leków ZP5/A/2/20101606
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101691
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20102169
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101730
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101751
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1655
Dostawa leków ZP8/A/4/20101659
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20102299
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101620
Dostawa leków ZP14/A/8/20101707
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101671
Dostawa pieczywa 19/20101623
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101767
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101586
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101527
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101550
Dostawa leków ZP17/A/9/20101588
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20102028
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101558
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101504
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101832
Dostawa leków ZP23/A/13/20101525
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101612
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101509
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101436
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/20101410
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101554
Dostawa leków ZP34/A/15/20101554
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1646
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101550
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101600
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/20101541
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111851
Dostawa leków ZP37/A/17/20101657
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111758
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101586
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111665
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111837
Dostawa środków czystości ZP7/20111741
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111682
Usługi pralnicze ZP10/20111715
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111656
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112820
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111536
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111630
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111560
Dostawa leków ZP13/A/4/20111588
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111633
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1617
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111941
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111560
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111727
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111577
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111551
Dostawa pieczywa ZP25/20111608
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111766
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111625
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111561
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111601
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111592
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111629
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111740
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111504
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112984
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111937
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111746
Dostawa leków ZP28/A/9/20111583
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111673
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111706
Dostawa leków ZP40/A/15/20111579
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111551
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111699
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111519
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/20111429
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121005
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111703
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111638
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111804
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111904
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121611
Dostawa leków ZP47/A/18/20111674
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121587
Dostawa leków ZP3/A/2/20121444
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121497
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/20121460
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121530
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/20121456
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/20121483
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/20121428
Dostawa środków czystości ZP11/20121505
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/20121466
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/20121392
Dostawa leków ZP7/A/6/20121444
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/20121465
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121577
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,91365
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/20121486
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 438643
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/20121403
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/20121427
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/20121462
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/20121422
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/20121370
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/20121370
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/20121347
Dostawa leków ZP29/A/14/20121347
Dostawa pieczywa ZP30/20121395
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/20121339
Dostawa leków ZP31/A/15/20121344
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/20121352
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/20121313
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/20121374
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II1330
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II1305
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/20121283
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/20121459
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/20121378
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/20121459
rejestry5836
dokumenty5942
dokumenty6196
lekarze11700
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/20121413
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/20121412
Dostawa leków ZP38/A/19/20121372
Dostawa leków ZP40/A/21/20121376
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/20121397
Dostawa gazów medycznych ZP47/20121370
Dostawa materiałów biurowych ZP48/20121406
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/20121374
Dostawa leków ZP42/A/22/20121424
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/20121419
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/20121379
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/20121369
Dostawa materiałów biurowych ZP53/20121380
Dostawa leków ZP44/A/24/20121404
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/20121204
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/20121270
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/20121358
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/20121329
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/20121288
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/20121395
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131604
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/20131449
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/20131459
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/20121372
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/20131315
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/20131340
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/20131181
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/20131218
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/20131291
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow1216
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)1120
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta33110
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/20131165
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/20131222
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/20131190
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/20131168
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/20131149
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 1185
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/20131161
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/20131173
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/20131175
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/20131143
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/20131062
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/20131504
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/20131246
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/20131153
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/20131155
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/20131121
Dostawa leków ZP30/A/16/20131080
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 1187
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III1118
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/20131129
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/20131089
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/20131056
Dostawa artykułów biurowych ZP35/20131080
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/20131076
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)1011
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)1001
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/20131093
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/20131069
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/20131035
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/20131002
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013949
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II1022
dostawa pieczywa ZP 42/20131024
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/20131001
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013999
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013917
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013977
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013960
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2993
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013985
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013970
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi841
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013947
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013905
Dostawa leków ZP47/A/23/20131028
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 954
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013930
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013861
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013907
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013929
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II896
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013883
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013958
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 850
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013899
Dostawa leków ZP66/A/34/2013843
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013884
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013872
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013842
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013910
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013848
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013869
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013807
Usługi pralnicze ZP75/2013863
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013803
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013825
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 779
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013862
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/20141021
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014727
Dostawa leków ZP1/A/1/2014827
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014743
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014768
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014745
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014749
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014737
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014726
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014796
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014590
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014564
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014603
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans551
Rachunek Zysków i Strat 2013584
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów540
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1754
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II714
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II518
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.594
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1015
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.605
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/2014515
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014546
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014502
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.762
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.701
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014526
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.583
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.680
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.578
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/2014513
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II489
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II498
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014491
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.510
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.604
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.601
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014482
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.443
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.571
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.503
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/2014481
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.600
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.536
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.459
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.547
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/2014403
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014411
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/2014409
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II470
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.449
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/2014394
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP30/A/20/2014413
KONKURS NR 15/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.648
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/2014399
KONKURS NR 15/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.462
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014406
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/2014390
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014450
Dostawa produktów leczniczych ZP34/A/23/2014378
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/2014388
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego użytku ZP33/A/22/2014385
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.439
Konkurs ofert nr 17/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.419
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.384
Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego dla działu fizjoterapii i zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36/2014334
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP37/A/25/2014365
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg414
Dostawa produktów leczniczych ZP38/A/26/2014314
Dostawa pokrowców i poduszek szpitalnych584
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP40/2014322
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.370
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg353
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.373
Dostawa łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych ZP41/2014 Pakiet nr 2324
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.372
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.135
Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego ZP42/2014291
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP39/A/27/2014/II299
Przegląd okresowy zespołów prądotwórczych168
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.341
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.327
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 20/12/2014292
Usługi pralnicze ZP45/2014292
Dostawa odczynników laboratoryjnych do koagulologii, mikrobiologii i analizy paskowej moczu wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi, densytometru z zestawem kalibratorów oraz czytnika do analizy paskowej moczu do Szpitala Powiatu bytowskiego Sp. z o.o. Z284
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornikow i butli dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP43/2014267
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.355
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.331
Unieważnienie Część 1 i 3 - Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.321
Dostawa materiałów szewnych ZP46/A/28/2014279
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.343
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.304
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.327
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o346
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.327
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.295
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.280
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o311
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.292
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.244
Roboty budowlane - remont części oddziału chirurgii - brudownik, gabinety lekarskie, klatka schodowa z wejściem w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (ZP2/2015)353
Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych ZP3/2015 274
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.279
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.241
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.355
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.276
Wykonanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw pojazdów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.1418
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.337
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog298
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.212
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.220
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.225
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.260
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A2/2015225
Dostawa odzieży roboczej dla personelu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.11349
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015248
KOREKTA - Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015204
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.216
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.244
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow222
Dzirżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP5/L/1/2015188
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn205
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog210
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.236
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow238
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dla dzieci ZP8/A/4/2015194
Dostawa produktów leczniczych ZP7/A/3/2015201
Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/2015202
Konkurs ofert nr 13/04/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ich koordynację w oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.254
Dostawa sprzętu medycznego ZP9/A/5/2015186
Konkurs ofert nr 14/04/2015 na świadczenia usług zabezpieczenia całodobowego przez diagnostę laboratoryjnego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.204
Konkurs ofert nr 15/04/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.278
Remont oddziału połozniczego ZP10/2015204
Konkurs ofert nr 13/04/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ich koordynację w oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.201
Konkurs ofert nr 15/04/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.51
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP11/2015168
Konkurs ofert nr 14/04/2015 na świadczenia usług zabezpieczenia całodobowego przez diagnostę laboratoryjnego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.186
Konkurs ofert nr 16/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.195
Konkurs ofert nr 17/05/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Transporcie szpitalnym i Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.287
Konkurs ofert nr 16/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.186
Konkurs ofert nr 18/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.188
Konkurs ofert nr 19/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 205
Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.204
Konkurs ofert nr 18/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.161
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/2015171
Konkurs ofert nr 17/05/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Transporcie szpitalnym i Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.174
Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.152
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 2 - Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.140
Konkurs ofert nr 19/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 164
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/6/2015138
Konkurs ofert nr 21/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrycznym i neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym i poradni ginekologiczno-położniczej, poradni diab154
Dostawa sprzętu medycznego ZP14/A/7/2015163
Konkurs ofert nr 21/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrycznym i neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym i poradni ginekologiczno-położniczej, poradni diab139
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 2,3,4,6 - Konkursu ofert nr 21/06/2015129
Konkurs ofert nr 22/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w szpitalu, poradni ginekologiczno-położniczej, karetka 161
Konkurs ofert nr 22/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w szpitalu, poradni ginekologiczno-położniczej, karetka 126
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 1,2,3,4 - Konkurs ofert nr 22/06/2015125
Konkurs ofert nr 23/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych171
Dostawa sprzetu medycznego ZP17/A/9/2015126
UNIEWAŻNIENIE - Konkurs ofert nr 23/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych113
USŁUGA STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP19/201597
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/8/2015118
Dostawa produktów leczniczych ZP22/A/11/201584
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP20/A/10/201576
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2015214
Roboty budowlane polegające na modernizacji bloku operacyjnego w budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.68
Konkurs ofert nr 24/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.57
Konkurs ofert nr 25/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 51
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/201526
Dostawa sprzetu medycznego ZP23/A/12/2015241
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/16/201579
Dostawa produktów leczniczych ZP27/A/15/2015256
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP25/A/13/201554
Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP26/A/14/201564
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP24/201520
Konkurs ofert nr 24/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.16
Konkurs ofert nr 25/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 16
Zmiana ogłoszeni - Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/12/201519
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/12/201538
Zmiana ogłoszenia - Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/16/20156
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/16/201510
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP25/A/13/20153
Dostawa sprzętu medycznego ZP29/A/17/201510
Razem764076

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 893364