Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
skargi
informacje dodatkowe
odwołania
Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 EURO
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Rok 2015
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja177939
administracja i dyrekcja2044
administracja1985
pieluchomajtki2094
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu8341
administracja6350
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091449
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091485
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091406
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091488
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091404
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091433
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091716
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20092016
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091702
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091474
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091437
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 2177
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1495
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091671
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091396
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091371
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1514
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101507
Dostawa środków czystości ZP4/20101601
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101501
Dostawa leków ZP5/A/2/20101416
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101510
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101966
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101523
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101543
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1457
Dostawa leków ZP8/A/4/20101470
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20102105
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101427
Dostawa leków ZP14/A/8/20101502
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101488
Dostawa pieczywa 19/20101417
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101569
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101400
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101336
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101365
Dostawa leków ZP17/A/9/20101395
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101851
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101348
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101313
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101612
Dostawa leków ZP23/A/13/20101332
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101410
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101311
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101258
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/20101223
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101354
Dostawa leków ZP34/A/15/20101362
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1462
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101351
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101400
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/20101348
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111664
Dostawa leków ZP37/A/17/20101467
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111570
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101402
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111473
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111652
Dostawa środków czystości ZP7/20111556
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111494
Usługi pralnicze ZP10/20111528
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111467
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112619
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111349
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111442
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111373
Dostawa leków ZP13/A/4/20111406
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111442
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1433
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111750
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111373
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111539
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111387
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111355
Dostawa pieczywa ZP25/20111425
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111588
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111436
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111380
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111399
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111405
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111430
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111550
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111325
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112736
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111739
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111551
Dostawa leków ZP28/A/9/20111396
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111488
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111525
Dostawa leków ZP40/A/15/20111392
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111364
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111523
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111330
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/20111256
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121005
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111514
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111447
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111619
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111690
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121421
Dostawa leków ZP47/A/18/20111468
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121391
Dostawa leków ZP3/A/2/20121249
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121308
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/20121268
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121325
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/20121262
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/20121291
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/20121235
Dostawa środków czystości ZP11/20121323
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/20121280
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/20121202
Dostawa leków ZP7/A/6/20121254
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/20121271
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121395
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,91175
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/20121299
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 437973
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/20121222
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/20121232
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/20121268
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/20121231
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/20121188
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/20121184
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/20121165
Dostawa leków ZP29/A/14/20121155
Dostawa pieczywa ZP30/20121206
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/20121149
Dostawa leków ZP31/A/15/20121167
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/20121171
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/20121129
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/20121196
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II1141
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II1129
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/20121101
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/20121264
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/20121185
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/20121263
rejestry5263
dokumenty5376
dokumenty5580
lekarze10786
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/20121223
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/20121210
Dostawa leków ZP38/A/19/20121174
Dostawa leków ZP40/A/21/20121196
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/20121209
Dostawa gazów medycznych ZP47/20121178
Dostawa materiałów biurowych ZP48/20121219
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/20121179
Dostawa leków ZP42/A/22/20121223
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/20121236
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/20121182
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/20121188
Dostawa materiałów biurowych ZP53/20121185
Dostawa leków ZP44/A/24/20121213
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/20121024
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/20121081
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/20121158
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/20121141
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/20121107
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/20121201
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131407
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/20131246
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/20131275
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/20121166
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/20131133
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/20131151
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013994
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/20131049
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/20131107
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow1046
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)961
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32910
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013988
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/20131043
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/20131013
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013998
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013964
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 999
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013978
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013991
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013995
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013969
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013894
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/20131305
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/20131037
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013958
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013982
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013933
Dostawa leków ZP30/A/16/2013899
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 1006
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III928
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013953
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013909
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013871
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013897
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013897
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)835
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)831
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013917
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013888
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013852
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013831
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013778
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II851
dostawa pieczywa ZP 42/2013846
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013812
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013808
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013741
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013802
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013782
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2824
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013790
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013793
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi673
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013772
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013731
Dostawa leków ZP47/A/23/2013839
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 785
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013752
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013687
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013734
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013742
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II718
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013708
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013781
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 682
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013723
Dostawa leków ZP66/A/34/2013671
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013715
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013678
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013670
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013732
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013682
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013694
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013625
Usługi pralnicze ZP75/2013685
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013631
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013652
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 612
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013674
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014862
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014574
Dostawa leków ZP1/A/1/2014615
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014576
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014598
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014578
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014584
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014562
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014545
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014626
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014427
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014410
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014434
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans386
Rachunek Zysków i Strat 2013410
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów375
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1549
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II540
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II356
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.435
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.812
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.425
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/2014361
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014358
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014348
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.579
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.529
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014354
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.404
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.523
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.400
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/2014351
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II333
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II344
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014332
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.342
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.438
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.422
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014321
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.293
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.305
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.397
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.327
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/2014314
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.430
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.347
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.283
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.377
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/2014248
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014242
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/2014244
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II292
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.278
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/2014234
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP30/A/20/2014251
KONKURS NR 15/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.471
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/2014237
KONKURS NR 15/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.285
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014229
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/2014225
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014274
Dostawa produktów leczniczych ZP34/A/23/2014221
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/2014225
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego użytku ZP33/A/22/2014223
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.278
Konkurs ofert nr 17/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.261
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.218
Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego dla działu fizjoterapii i zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36/2014173
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP37/A/25/2014213
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg268
Dostawa produktów leczniczych ZP38/A/26/2014173
Dostawa pokrowców i poduszek szpitalnych584
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP40/2014183
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.229
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg204
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.240
Dostawa łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych ZP41/2014 Pakiet nr 2186
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.233
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.135
Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego ZP42/2014161
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP39/A/27/2014/II175
Przegląd okresowy zespołów prądotwórczych168
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.196
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.183
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 20/12/2014168
Usługi pralnicze ZP45/2014153
Dostawa odczynników laboratoryjnych do koagulologii, mikrobiologii i analizy paskowej moczu wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi, densytometru z zestawem kalibratorów oraz czytnika do analizy paskowej moczu do Szpitala Powiatu bytowskiego Sp. z o.o. Z159
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornikow i butli dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP43/2014149
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.224
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.184
Unieważnienie Część 1 i 3 - Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.193
Dostawa materiałów szewnych ZP46/A/28/2014154
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.206
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.186
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.183
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o224
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.194
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.163
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.145
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o181
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.162
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.123
Roboty budowlane - remont części oddziału chirurgii - brudownik, gabinety lekarskie, klatka schodowa z wejściem w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (ZP2/2015)194
Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych ZP3/2015 150
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.157
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.128
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.203
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.145
Wykonanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw pojazdów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.1418
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.209
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog179
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.101
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.112
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.108
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.144
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A2/2015105
Dostawa odzieży roboczej dla personelu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.5780
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015116
KOREKTA - Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/201588
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.93
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.136
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow115
Dzirżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP5/L/1/201575
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn86
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog84
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.117
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow108
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dla dzieci ZP8/A/4/201567
Dostawa produktów leczniczych ZP7/A/3/201574
Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/201582
Konkurs ofert nr 13/04/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ich koordynację w oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.120
Dostawa sprzętu medycznego ZP9/A/5/201563
Konkurs ofert nr 14/04/2015 na świadczenia usług zabezpieczenia całodobowego przez diagnostę laboratoryjnego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.91
Konkurs ofert nr 15/04/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.150
Remont oddziału połozniczego ZP10/201573
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/2015327
Konkurs ofert nr 13/04/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ich koordynację w oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.59
Konkurs ofert nr 15/04/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.51
Zmiana ogłoszenia - Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/2015114
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/201568
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP11/201560
Konkurs ofert nr 14/04/2015 na świadczenia usług zabezpieczenia całodobowego przez diagnostę laboratoryjnego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.66
Sprostowanie odpowiedzi z dnia 24.04.2015 - Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/201567
Konkurs ofert nr 16/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.73
Konkurs ofert nr 17/05/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Transporcie szpitalnym i Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.147
Konkurs ofert nr 16/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.50
Konkurs ofert nr 18/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.68
Konkurs ofert nr 19/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 64
Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.75
Konkurs ofert nr 18/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.44
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/6/201572
Dostawa sprzętu medycznego ZP14/A/7/2015208
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/201526
Konkurs ofert nr 17/05/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Transporcie szpitalnym i Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.56
Dostawa sprzętu medycznego ZP14/A/7/201529
Zmiana ogłoszenia - Dostawa sprzętu medycznego ZP14/A/7/201540
Dostawa sprzętu medycznego ZP14/A/7/2015 214
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/8/201551
Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.4
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 2 - Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.4
Konkurs ofert nr 19/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 7
Razem680512

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 805833