Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
protesty
odwołania
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja166005
administracja i dyrekcja1726
administracja1689
pieluchomajtki1788
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7661
administracja5841
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091110
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091168
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091092
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091152
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091083
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091146
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091462
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091771
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091411
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091155
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091126
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1802
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1171
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091418
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091075
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091086
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1238
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101213
Dostawa środków czystości ZP4/20101276
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101216
Dostawa leków ZP5/A/2/20101137
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101208
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101663
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101226
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101263
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1140
Dostawa leków ZP8/A/4/20101191
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101849
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101138
Dostawa leków ZP14/A/8/20101184
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101176
Dostawa pieczywa 19/20101135
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101261
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101109
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101055
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101062
Dostawa leków ZP17/A/9/20101081
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101564
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101093
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101052
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101319
Dostawa leków ZP23/A/13/20101051
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101108
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101046
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101027
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/2010992
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101063
Dostawa leków ZP34/A/15/20101086
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1230
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101081
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101103
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/20101032
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111335
Dostawa leków ZP37/A/17/20101166
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111292
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101123
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111182
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111359
Dostawa środków czystości ZP7/20111251
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111212
Usługi pralnicze ZP10/20111219
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111183
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112328
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111056
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111163
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111089
Dostawa leków ZP13/A/4/20111106
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111159
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1124
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111489
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111105
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111214
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111078
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111067
Dostawa pieczywa ZP25/20111102
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111332
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111148
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111106
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111098
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111095
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111147
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111278
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111082
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112197
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111427
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111252
Dostawa leków ZP28/A/9/20111098
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111239
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111286
Dostawa leków ZP40/A/15/20111079
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111100
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111271
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111093
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/20111009
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121005
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111223
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111158
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111329
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111386
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121137
Dostawa leków ZP47/A/18/20111161
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121095
Dostawa leków ZP3/A/2/2012970
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121036
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/2012967
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121057
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/2012969
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/2012996
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/2012961
Dostawa środków czystości ZP11/20121009
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/2012968
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/2012921
Dostawa leków ZP7/A/6/2012957
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/2012957
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121164
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,9945
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/2012987
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 434839
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/2012967
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/2012958
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2012970
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/2012951
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/2012931
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/2012893
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012880
Dostawa leków ZP29/A/14/2012879
Dostawa pieczywa ZP30/2012929
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012891
Dostawa leków ZP31/A/15/2012873
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/2012874
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012854
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/2012907
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II870
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II864
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012858
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/2012934
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/2012888
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/2012924
rejestry4200
dokumenty4236
dokumenty4454
lekarze8438
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/2012927
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/2012931
Dostawa leków ZP38/A/19/2012893
Dostawa leków ZP40/A/21/2012887
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/2012912
Dostawa gazów medycznych ZP47/2012878
Dostawa materiałów biurowych ZP48/2012910
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/2012873
Dostawa leków ZP42/A/22/2012907
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/2012903
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012885
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/2012885
Dostawa materiałów biurowych ZP53/2012908
Dostawa leków ZP44/A/24/2012892
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012794
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012813
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012827
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012841
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012834
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/2012875
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131089
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/2013927
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/2013973
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012837
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013817
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013838
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013752
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013777
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013813
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow822
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)739
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32543
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013742
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013749
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013729
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013715
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013689
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 727
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013711
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013711
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013719
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013695
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013685
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013944
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013738
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013691
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013683
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013662
Dostawa leków ZP30/A/16/2013656
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 701
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III636
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013637
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013631
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013599
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013616
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013612
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)554
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)550
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013616
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013590
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013583
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013556
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013536
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II618
dostawa pieczywa ZP 42/2013563
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013560
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013533
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013485
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013534
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013508
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2430
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013514
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013493
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi456
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013478
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013475
Dostawa leków ZP47/A/23/2013534
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 484
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013478
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013447
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013459
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013467
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II451
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013423
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013452
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 416
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013429
Dostawa leków ZP66/A/34/2013415
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013434
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013416
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013405
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013430
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013397
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013447
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013398
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013373
Usługi pralnicze ZP75/2013410
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013382
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013376
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 381
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013434
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014543
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014328
Dostawa leków ZP1/A/1/2014345
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014312
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014320
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014283
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014309
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014309
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014260
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014326
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014182
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014307
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014178
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014205
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans149
Rachunek Zysków i Strat 2013164
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów150
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1143
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II163
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II136
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201425
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego uzytku ZP17/A/11/201425
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201424
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.429
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.182
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/2014133
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014140
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014127
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.299
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II34
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014222
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/201428
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.266
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014125
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.163
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.278
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.153
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/2014114
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II116
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II123
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014120
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.115
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014458
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/201456
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.199
Dostawa sprzetu jednorazowego użytku ZP25/A/15/201441
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/201476
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014 225
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/201485
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014120
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/201417
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/201417
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.164
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/201486
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II 104
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.63
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP23/A/13/2014/II91
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.74
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.139
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.89
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014 271
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014 2101
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014118
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/201490
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.167
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201493
Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014 72
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014 299
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/201454
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP30/A/20/2014139
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.72
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201463
Zmiana ogłoszenia - Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201442
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/2014118
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.67
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP30/A/20/201453
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.129
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/201441
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014128
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP23/A/13/2014/III71
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/201459
Zmiana ogłoszenia - Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/201467
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/201442
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/201432
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II59
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/201489
Zmiana ogłoszenia - USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/201446
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/201434
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.49
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014 (2)36
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014 349
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014 (3)68
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201429
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP30/A/20/201442
KONKURS NR 15/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.154
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/A/3/201428
Zmiana ogłoszenia - Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/A/3/201455
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/201439
KONKURS NR 15/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.19
Dostawa produktów leczniczych ZP34/A/23/201448
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego użytku ZP33/A/22/201471
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/201451
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/201414
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego uzytku ZP33/A/22/201410
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/20144
Razem557822

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 673157