Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
protesty
odwołania
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze

DokumentOdwiedzin
Redakcja155266
administracja i dyrekcja1506
administracja1469
pieluchomajtki1555
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7063
administracja5354
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/2009892
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/2009925
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/2009873
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/2009914
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/2009867
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/2009916
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091291
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091599
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091195
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/2009937
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/2009893
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1529
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 941
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091247
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/2009859
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/2009881
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1018
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/2010992
Dostawa środków czystości ZP4/20101060
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/2010994
Dostawa leków ZP5/A/2/2010923
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/2010977
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101446
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/2010987
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101037
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 920
Dostawa leków ZP8/A/4/2010961
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101666
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/2010921
Dostawa leków ZP14/A/8/2010967
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/2010962
Dostawa pieczywa 19/2010908
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101041
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/2010863
Dostawa oleju napędowego ZP21/2010814
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/2010846
Dostawa leków ZP17/A/9/2010860
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101341
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/2010881
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/2010830
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101076
Dostawa leków ZP23/A/13/2010844
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/2010902
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/2010825
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/2010854
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/2010812
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/2010833
Dostawa leków ZP34/A/15/2010843
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1051
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/21010873
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/2010885
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/2010817
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111086
Dostawa leków ZP37/A/17/2010902
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111044
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/2010889
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/2011938
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111115
Dostawa środków czystości ZP7/20111015
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/2011970
Usługi pralnicze ZP10/2011968
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/2011931
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112048
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/2011816
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/2011921
Dostawa warzyw i owoców ZP15/2011852
Dostawa leków ZP13/A/4/2011864
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/2011895
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG858
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111234
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/2011859
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/2011975
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/2011839
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/2011831
Dostawa pieczywa ZP25/2011848
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111122
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/2011901
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/2011847
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/2011844
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/2011864
Dostawa owoców i warzyw ZP38/2011909
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111026
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/2011878
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20111753
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111165
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/2011998
Dostawa leków ZP28/A/9/2011861
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111043
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111096
Dostawa leków ZP40/A/15/2011841
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/2011858
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111050
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/2011902
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/2011806
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121004
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/2011969
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/2011910
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111074
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111091
Dostawa materiałów biurowych ZP1/2012912
Dostawa leków ZP47/A/18/2011915
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/2012860
Dostawa leków ZP3/A/2/2012741
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/2012788
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/2012722
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/2012805
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/2012733
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/2012757
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/2012733
Dostawa środków czystości ZP11/2012770
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/2012737
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/2012687
Dostawa leków ZP7/A/6/2012694
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/2012705
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/2012958
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,9745
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/2012731
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 424674
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/2012742
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/2012736
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2012698
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/2012687
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/2012688
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/2012657
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012649
Dostawa leków ZP29/A/14/2012653
Dostawa pieczywa ZP30/2012659
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012643
Dostawa leków ZP31/A/15/2012638
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/2012631
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012614
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/2012641
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II608
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II626
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012629
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/2012637
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/2012637
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/2012653
rejestry3090
dokumenty3129
dokumenty3232
lekarze6505
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/2012652
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/2012648
Dostawa leków ZP38/A/19/2012631
Dostawa leków ZP40/A/21/2012602
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/2012631
Dostawa gazów medycznych ZP47/2012617
Dostawa materiałów biurowych ZP48/2012632
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/2012602
Dostawa leków ZP42/A/22/2012620
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/2012607
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012601
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/2012625
Dostawa materiałów biurowych ZP53/2012607
Dostawa leków ZP44/A/24/2012600
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012561
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012565
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012573
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012586
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012574
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/2012593
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/2013797
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/2013662
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/2013695
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012575
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013559
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013552
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013531
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013518
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013553
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow568
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)518
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta31751
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013483
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013472
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013444
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013460
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013453
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 462
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013446
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013450
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013466
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013441
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013465
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013568
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013434
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013426
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013418
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013422
Dostawa leków ZP30/A/16/2013392
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 429
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III379
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013391
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013373
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013353
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013343
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013368
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)326
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)321
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013346
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013351
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013323
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013312
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013315
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II381
dostawa pieczywa ZP 42/2013305
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013315
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ372
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013276
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1202
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013268
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013272
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013261
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU1374
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013250
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013245
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi249
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013229
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013224
Dostawa leków ZP47/A/23/2013274
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 216
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013218
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013209
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013212
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013216
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II198
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013199
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA700
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013182
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 180
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013175
Dostawa leków ZP66/A/34/2013170
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013173
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013166
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013161
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013164
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/201340
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP65/201311
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/201325
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP65/2013 210
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Filii Miastko ZP 73/A/40/201331
Świadczenie usług pralniczych ZP75/201317
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i napraw sprzętu medycznego ZP61/2013/II20
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/2013 216
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013/II 20
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/2013 314
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i napraw sprzętu medycznego ZP61/2013/II 219
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/201316
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013146
Dostawa bielizny szpitalnej ZP72/A/39/201312
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 (2)17
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013447
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i napraw sprzętu medycznego ZP61/2013/II 318
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/201356
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013149
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013139
Usługi pralnicze ZP75/2013146
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013146
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013145
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 140
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013194
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
Dostawa leków ZP1/A/1/20141075
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa materiałów i produktów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych ZP2/L/1/2014175
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/201453
Dostawa materiałów i produktów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych ZP2/L/1/201434
Dostawa leków ZP1/A/1/201453
Dostawa materialów i produktów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych ZP2/L/1/2014 224
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/201413
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014 28
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014131
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/201496
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP5/A/3/201491
Dostawa leków ZP1/A/1/2014 231
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014233
Dostawa drobnego sprzetu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014213
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP5/A/3/201412
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP4/A/2/201463
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/201457
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/201485
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP 7/2014122
Dostawa leków ZP1/A/1/201465
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/201442
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/201453
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/201437
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014550
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/201447
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/201437
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014365
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.401
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/201421
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/201419
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/20148
Razem459172

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 566127