Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
skargi
informacje dodatkowe
odwołania
Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 EURO
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Rok 2015
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja185593
administracja i dyrekcja2311
administracja2243
pieluchomajtki2330
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu8743
administracja6670
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091682
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091708
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091633
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091727
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091635
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091651
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091926
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20092234
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091929
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091711
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091694
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 2418
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1721
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091878
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091620
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091611
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1755
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101742
Dostawa środków czystości ZP4/20101826
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101750
Dostawa leków ZP5/A/2/20101656
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101728
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20102215
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101775
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101788
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1702
Dostawa leków ZP8/A/4/20101699
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20102333
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101663
Dostawa leków ZP14/A/8/20101755
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101714
Dostawa pieczywa 19/20101670
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101806
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101632
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101571
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101600
Dostawa leków ZP17/A/9/20101634
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20102074
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101608
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101549
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101876
Dostawa leków ZP23/A/13/20101563
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101662
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101555
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101482
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/20101445
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101599
Dostawa leków ZP34/A/15/20101590
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1684
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101595
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101650
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/20101580
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111898
Dostawa leków ZP37/A/17/20101705
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111798
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101627
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111709
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111885
Dostawa środków czystości ZP7/20111785
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111732
Usługi pralnicze ZP10/20111757
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111703
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112868
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111581
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111673
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111606
Dostawa leków ZP13/A/4/20111627
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111674
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1656
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111983
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111602
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111777
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111612
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111594
Dostawa pieczywa ZP25/20111653
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111800
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111683
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111602
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111652
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111637
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111679
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111785
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111547
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20113053
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111987
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111783
Dostawa leków ZP28/A/9/20111630
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111718
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111743
Dostawa leków ZP40/A/15/20111618
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111597
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111737
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111552
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/20111469
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121005
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111742
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111679
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111846
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111949
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121654
Dostawa leków ZP47/A/18/20111719
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121626
Dostawa leków ZP3/A/2/20121479
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121536
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/20121499
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121568
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/20121502
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/20121527
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/20121466
Dostawa środków czystości ZP11/20121544
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/20121507
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/20121428
Dostawa leków ZP7/A/6/20121483
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/20121504
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121615
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,91405
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/20121531
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 439186
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/20121442
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/20121471
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/20121502
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/20121462
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/20121410
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/20121407
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/20121384
Dostawa leków ZP29/A/14/20121388
Dostawa pieczywa ZP30/20121443
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/20121378
Dostawa leków ZP31/A/15/20121386
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/20121394
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/20121352
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/20121415
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II1370
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II1339
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/20121320
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/20121501
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/20121423
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/20121499
rejestry5985
dokumenty6081
dokumenty6364
lekarze11953
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/20121446
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/20121446
Dostawa leków ZP38/A/19/20121408
Dostawa leków ZP40/A/21/20121417
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/20121434
Dostawa gazów medycznych ZP47/20121412
Dostawa materiałów biurowych ZP48/20121439
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/20121409
Dostawa leków ZP42/A/22/20121463
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/20121455
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/20121414
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/20121408
Dostawa materiałów biurowych ZP53/20121419
Dostawa leków ZP44/A/24/20121444
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/20121236
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/20121312
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/20121395
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/20121371
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/20121326
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/20121434
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131645
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/20131495
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/20131501
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/20121418
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/20131356
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/20131387
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/20131230
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/20131259
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/20131328
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow1251
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)1153
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta33165
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/20131199
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/20131252
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/20131229
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/20131208
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/20131183
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 1227
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/20131196
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/20131213
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/20131210
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/20131179
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/20131091
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/20131535
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/20131289
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/20131182
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/20131195
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/20131157
Dostawa leków ZP30/A/16/20131115
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 1224
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III1161
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/20131169
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/20131128
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/20131099
Dostawa artykułów biurowych ZP35/20131124
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/20131118
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)1051
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)1040
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/20131134
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/20131106
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/20131078
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/20131039
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013979
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II1057
dostawa pieczywa ZP 42/20131067
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/20131039
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/20131032
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013952
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/20131012
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013995
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU3023
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/20131024
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/20131014
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi877
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013984
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013943
Dostawa leków ZP47/A/23/20131064
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 990
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013963
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013901
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013945
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013965
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II941
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013920
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013997
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 890
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013941
Dostawa leków ZP66/A/34/2013876
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013925
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013915
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013882
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013951
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013882
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013906
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013840
Usługi pralnicze ZP75/2013900
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013832
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013859
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 810
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013907
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/20141051
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014751
Dostawa leków ZP1/A/1/2014867
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014775
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014797
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014773
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014781
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014768
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014755
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014824
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014620
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014589
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014632
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans573
Rachunek Zysków i Strat 2013606
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów563
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1788
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II747
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II541
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.620
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1051
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.632
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/2014541
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014573
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014525
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.790
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.728
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014549
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.610
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.711
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.603
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/2014540
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II513
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II521
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014514
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.535
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.630
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.631
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014510
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.468
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.499
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.604
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.536
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/2014516
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.637
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.564
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.492
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.580
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/2014428
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014440
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/2014438
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II509
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.481
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/2014424
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP30/A/20/2014445
KONKURS NR 15/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.683
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/2014428
KONKURS NR 15/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.495
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014437
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/2014422
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014483
Dostawa produktów leczniczych ZP34/A/23/2014407
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/2014414
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego użytku ZP33/A/22/2014412
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.471
Konkurs ofert nr 17/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.449
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.412
Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego dla działu fizjoterapii i zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36/2014364
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP37/A/25/2014400
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg447
Dostawa produktów leczniczych ZP38/A/26/2014343
Dostawa pokrowców i poduszek szpitalnych584
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP40/2014349
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.404
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg389
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.403
Dostawa łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych ZP41/2014 Pakiet nr 2353
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.400
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.135
Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego ZP42/2014318
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP39/A/27/2014/II330
Przegląd okresowy zespołów prądotwórczych168
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.371
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.361
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 20/12/2014321
Usługi pralnicze ZP45/2014320
Dostawa odczynników laboratoryjnych do koagulologii, mikrobiologii i analizy paskowej moczu wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi, densytometru z zestawem kalibratorów oraz czytnika do analizy paskowej moczu do Szpitala Powiatu bytowskiego Sp. z o.o. Z319
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornikow i butli dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP43/2014299
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.389
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.364
Unieważnienie Część 1 i 3 - Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.349
Dostawa materiałów szewnych ZP46/A/28/2014307
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.372
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.339
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.360
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o374
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.357
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.328
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.312
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o342
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.319
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.268
Roboty budowlane - remont części oddziału chirurgii - brudownik, gabinety lekarskie, klatka schodowa z wejściem w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (ZP2/2015)392
Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych ZP3/2015 312
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.301
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.271
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.390
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.297
Wykonanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw pojazdów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.1418
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.360
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog322
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.236
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.245
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.247
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.284
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A2/2015255
Dostawa odzieży roboczej dla personelu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.12994
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015285
KOREKTA - Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015234
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.241
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.270
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow246
Dzirżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP5/L/1/2015215
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn233
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog238
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.263
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow275
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dla dzieci ZP8/A/4/2015221
Dostawa produktów leczniczych ZP7/A/3/2015228
Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/2015233
Konkurs ofert nr 13/04/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ich koordynację w oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.281
Dostawa sprzętu medycznego ZP9/A/5/2015215
Konkurs ofert nr 14/04/2015 na świadczenia usług zabezpieczenia całodobowego przez diagnostę laboratoryjnego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.232
Konkurs ofert nr 15/04/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.309
Remont oddziału połozniczego ZP10/2015238
Konkurs ofert nr 13/04/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i ich koordynację w oddziale chirurgii ogólnej w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.232
Konkurs ofert nr 15/04/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.51
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP11/2015194
Konkurs ofert nr 14/04/2015 na świadczenia usług zabezpieczenia całodobowego przez diagnostę laboratoryjnego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.217
Konkurs ofert nr 16/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.227
Konkurs ofert nr 17/05/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Transporcie szpitalnym i Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.323
Konkurs ofert nr 16/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.223
Konkurs ofert nr 18/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.226
Konkurs ofert nr 19/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 240
Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.235
Konkurs ofert nr 18/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale pediatrycznym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.194
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP12/2015203
Konkurs ofert nr 17/05/2015 na wykonywanie świadczenia zdrowotne w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie przyjęć, Zespole Reanimacyjnym, Transporcie szpitalnym i Zespołach Ratownictwa Medycznego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.213
Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.188
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 2 - Konkurs ofert nr 20/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.177
Konkurs ofert nr 19/05/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 204
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/6/2015173
Konkurs ofert nr 21/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrycznym i neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym i poradni ginekologiczno-położniczej, poradni diab187
Dostawa sprzętu medycznego ZP14/A/7/2015195
Konkurs ofert nr 21/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatrycznym i neonatologicznym, położniczo-ginekologicznym i poradni ginekologiczno-położniczej, poradni diab169
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 2,3,4,6 - Konkursu ofert nr 21/06/2015168
Konkurs ofert nr 22/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w szpitalu, poradni ginekologiczno-położniczej, karetka 199
Konkurs ofert nr 22/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w szpitalu, poradni ginekologiczno-położniczej, karetka 156
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 1,2,3,4 - Konkurs ofert nr 22/06/2015153
Konkurs ofert nr 23/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych207
Dostawa sprzetu medycznego ZP17/A/9/2015159
UNIEWAŻNIENIE - Konkurs ofert nr 23/06/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych141
USŁUGA STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP19/2015123
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/8/2015142
Dostawa produktów leczniczych ZP22/A/11/2015112
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP20/A/10/2015116
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2015268
Roboty budowlane polegające na modernizacji bloku operacyjnego w budynku Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.99
Konkurs ofert nr 24/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.106
Konkurs ofert nr 25/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 111
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/201562
Dostawa produktów leczniczych ZP27/A/15/2015460
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP24/201549
Konkurs ofert nr 24/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chirurgii Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.51
Konkurs ofert nr 25/08/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii 48
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/12/201548
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/16/201523
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP25/A/13/20159
Dostawa sprzętu medycznego ZP29/A/17/20156
Dostawa sprzetu medycznego ZP23/A/12/2015 I29
Dostawa urzadzeń i płynów do terapii nerkowej ZP25/A/13/201524
Dostawa produktów leczniczych ZP27/A/15/201567
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/14/201533
Dostawa sprzetu medycznego ZP29/A/17/201533
Konkurs ofert nr 26/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni diabetologicznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.42
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA nr 26/09/201536
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/16/201531
Dostawa sprzetu medycznego ZP23/A/12/2015 II43
Konkurs ofert nr 27/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowca - ratownik w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.58
Dostawa produktów leczniczych ZP31/A/19/2015170
Dostawa produktów leczniczych - produkty żywieniowe i mleko dla dzieci ZP30/A/18/201568
Konkurs ofert nr 28/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale ginekologiczno-położniczym, chorób wewnętrznych oraz POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.42
Dostawa produktów leczniczych ZP27/A/15/2015 218
UNIEWAŻNIENIE - ofert nr 27/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kierowca - ratownik w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.18
Konkurs ofert nr 26/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni diabetologicznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.15
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 2 i 3 - Konkursu ofert nr 28/09/201520
Konkurs ofert nr 28/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale ginekologiczno-położniczym15
Konkurs ofert nr 29/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych oraz POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.37
Dostawa sprzętu medycznego ZP34/A/20/2015148
Konkurs ofert nr 29/09/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale chorób wewnętrznych7
UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 1 - Konkurs ofert nr 29/09/20157
Dostawa produktów leczniczych - produkty żywieniowe i mleko dla dzieci ZP30/A/18/20158
Konkurs ofert nr 29/09/2015-2 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w POZ NS Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.19
Konkurs ofert nr 30/10/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w Poradni Chirurgicznej Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.22
Dostawa produktów leczniczych ZP31/A/19/20152
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń koagulologicznych do posiadanego analizatora Coag Chrom 3003 ZP32/L/3/20158
Razem784687

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 914664