Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
skargi
informacje dodatkowe
odwołania
Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 EURO
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Rok 2015
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja173972
administracja i dyrekcja1924
administracja1876
pieluchomajtki1979
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu8138
administracja6177
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091331
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091364
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091292
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091367
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091281
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091325
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091613
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091923
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091604
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091362
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091333
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 2042
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1375
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091573
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091288
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091268
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1406
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101405
Dostawa środków czystości ZP4/20101500
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101398
Dostawa leków ZP5/A/2/20101311
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101408
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101852
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101421
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101437
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1351
Dostawa leków ZP8/A/4/20101372
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20102007
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101321
Dostawa leków ZP14/A/8/20101396
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101392
Dostawa pieczywa 19/20101320
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101464
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101298
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101238
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101257
Dostawa leków ZP17/A/9/20101283
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101750
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101250
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101210
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101492
Dostawa leków ZP23/A/13/20101231
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101310
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101216
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101172
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/20101136
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101245
Dostawa leków ZP34/A/15/20101260
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1368
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101240
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101301
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/20101243
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111556
Dostawa leków ZP37/A/17/20101361
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111470
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101298
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111364
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111552
Dostawa środków czystości ZP7/20111454
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111389
Usługi pralnicze ZP10/20111421
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111366
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112514
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111249
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111338
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111272
Dostawa leków ZP13/A/4/20111301
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111343
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1325
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111653
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111265
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111430
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111277
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111251
Dostawa pieczywa ZP25/20111322
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111490
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111329
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111281
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111291
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111304
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111328
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111447
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111233
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112557
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111630
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111437
Dostawa leków ZP28/A/9/20111292
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111394
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111429
Dostawa leków ZP40/A/15/20111281
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111257
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111418
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111235
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/20111156
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121005
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111407
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111349
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111511
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111581
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121312
Dostawa leków ZP47/A/18/20111352
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121284
Dostawa leków ZP3/A/2/20121150
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121208
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/20121165
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121222
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/20121164
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/20121188
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/20121133
Dostawa środków czystości ZP11/20121224
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/20121166
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/20121099
Dostawa leków ZP7/A/6/20121159
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/20121162
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121303
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,91085
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/20121196
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 437788
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/20121130
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/20121128
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/20121162
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/20121132
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/20121085
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/20121082
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/20121060
Dostawa leków ZP29/A/14/20121049
Dostawa pieczywa ZP30/20121108
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/20121050
Dostawa leków ZP31/A/15/20121058
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/20121080
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/20121016
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/20121100
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II1047
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II1033
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/20121006
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/20121157
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/20121081
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/20121158
rejestry4915
dokumenty4988
dokumenty5192
lekarze10109
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/20121123
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/20121115
Dostawa leków ZP38/A/19/20121077
Dostawa leków ZP40/A/21/20121091
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/20121102
Dostawa gazów medycznych ZP47/20121085
Dostawa materiałów biurowych ZP48/20121115
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/20121084
Dostawa leków ZP42/A/22/20121133
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/20121132
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/20121072
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/20121084
Dostawa materiałów biurowych ZP53/20121076
Dostawa leków ZP44/A/24/20121112
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012936
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012981
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/20121047
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/20121034
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/20121001
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/20121101
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131300
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/20131135
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/20131167
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/20121048
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/20131022
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/20131031
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013901
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013963
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/20131014
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow963
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)877
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32814
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013900
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013953
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013931
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013908
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013862
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 902
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013889
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013885
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013905
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013881
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013817
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/20131196
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013939
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013872
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013895
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013860
Dostawa leków ZP30/A/16/2013814
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 911
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III839
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013862
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013820
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013781
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013807
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013796
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)741
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)738
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013813
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013786
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013757
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013732
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013695
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II767
dostawa pieczywa ZP 42/2013750
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013725
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013706
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013637
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013714
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013685
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2740
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013693
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013701
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi589
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013674
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013636
Dostawa leków ZP47/A/23/2013745
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 681
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013654
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013599
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013648
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013649
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II630
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013617
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013684
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 588
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013640
Dostawa leków ZP66/A/34/2013569
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013627
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013591
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013582
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013646
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013586
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013602
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013538
Usługi pralnicze ZP75/2013590
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013539
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013560
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 526
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013583
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014789
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014495
Dostawa leków ZP1/A/1/2014525
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014481
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014516
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014485
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014493
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014487
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014457
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014522
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014342
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014324
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014348
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans299
Rachunek Zysków i Strat 2013326
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów294
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1420
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II443
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II282
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.347
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.680
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.339
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/2014289
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014281
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014271
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.479
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.439
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014274
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.326
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.433
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.319
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/2014277
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II261
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II270
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014260
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.269
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.361
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.335
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014243
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.212
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.227
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.315
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.249
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/2014240
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.345
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.252
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.212
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.295
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/2014170
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014168
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/2014169
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II211
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.207
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/2014159
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP30/A/20/2014179
KONKURS NR 15/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.376
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/2014165
KONKURS NR 15/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.202
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014148
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/2014146
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014191
Dostawa produktów leczniczych ZP34/A/23/2014147
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/2014149
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego użytku ZP33/A/22/2014149
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.193
Konkurs ofert nr 17/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.179
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.145
Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego dla działu fizjoterapii i zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36/2014107
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP37/A/25/2014141
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg184
Dostawa produktów leczniczych ZP38/A/26/2014106
Dostawa pokrowców i poduszek szpitalnych584
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP40/2014118
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.161
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg133
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.172
Dostawa łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych ZP41/2014 Pakiet nr 2125
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.164
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.135
Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego ZP42/2014103
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP39/A/27/2014/II111
Przegląd okresowy zespołów prądotwórczych168
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.125
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.114
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 20/12/2014108
Usługi pralnicze ZP45/201491
Dostawa odczynników laboratoryjnych do koagulologii, mikrobiologii i analizy paskowej moczu wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi, densytometru z zestawem kalibratorów oraz czytnika do analizy paskowej moczu do Szpitala Powiatu bytowskiego Sp. z o.o. Z94
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornikow i butli dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP43/201489
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.156
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.105
Unieważnienie Część 1 i 3 - Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.118
Dostawa materiałów szewnych ZP46/A/28/201492
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.124
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.115
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015259
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.103
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o145
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.115
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015133
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/201588
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.92
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.82
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o112
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015 281
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015 286
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.86
Konkurs ofert nr 4/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.64
Roboty budowlane - remont części oddziału chirurgii - brudownik, gabinety lekarskie, klatka schodowa z wejściem w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie (ZP2/2015)88
Dostawa łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych ZP3/2015 76
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.76
Konkurs ofert nr 5/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.61
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/2/201580
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.113
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.65
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015 362
Wykonanie przeglądów technicznych i kompleksowych napraw pojazdów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.1418
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.125
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog92
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/2/201512
Konkurs ofert nr 7/02/2015/III na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług fizjoterapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.39
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.52
Konkurs ofert nr 6/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym oraz usług lekarskich w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.45
Konkurs ofert nr 9/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.68
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP5/L/1/201587
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn116
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A2/201531
Dostawa odzieży roboczej dla personelu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.1474
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn38
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/201543
KOREKTA - Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/201526
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej" ZP5/L/1/201528
Konkurs ofert nr 8/02/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.26
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn30
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.55
Dostawa produktów leczniczych ZP7/A/3/201577
Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/2015148
Dostawa pieluchomajtek ZP8/A/4/2015107
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow38
Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/201542
Dostawa produktów leczniczych ZP7/A/3/201517
Dzirżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP5/L/1/20159
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą mieszadła hematologicznego i wirówki; drobny sprzęt jednorazowy oraz testy laboratoryjn19
Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/2015 227
Konkurs ofert nr 10/02/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatolog12
Konkurs ofert nr 11/03/2015/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.20
Dostawa pieluchomajtek ZP8/A/4/20159
Zmiana ogłoszenia - Dostawa aparatu do znieczulenia ZP5/201514
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP7/A/3/20159
Remont oddziału położniczego w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP10/201534
Dostawa sprzętu medycznego ZP9/A/5/2015110
Konkurs ofert nr 12/03/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz w ramach wyjazdowych zespołów ratownictwa medycznego typu "S" w Szpitalu Powiatu Bytow15
Razem635476

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 758199