Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
protesty
odwołania
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja164240
administracja i dyrekcja1694
administracja1653
pieluchomajtki1756
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7587
administracja5777
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091073
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091137
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091063
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091120
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091050
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091108
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091437
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091743
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091388
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091117
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091089
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1759
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1136
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091395
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091042
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091053
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1206
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101176
Dostawa środków czystości ZP4/20101240
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101189
Dostawa leków ZP5/A/2/20101111
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101167
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101619
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101185
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101238
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1104
Dostawa leków ZP8/A/4/20101158
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101823
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101103
Dostawa leków ZP14/A/8/20101151
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101150
Dostawa pieczywa 19/20101107
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101223
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101072
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101014
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101031
Dostawa leków ZP17/A/9/20101047
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101541
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101065
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101026
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101288
Dostawa leków ZP23/A/13/20101027
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101081
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101013
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101006
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/2010969
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101032
Dostawa leków ZP34/A/15/20101059
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1203
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101056
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101062
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/2010996
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111303
Dostawa leków ZP37/A/17/20101127
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111260
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101101
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111145
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111327
Dostawa środków czystości ZP7/20111226
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111175
Usługi pralnicze ZP10/20111177
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111147
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112295
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111030
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111139
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111066
Dostawa leków ZP13/A/4/20111067
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111122
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1089
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111460
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111077
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111178
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111048
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111034
Dostawa pieczywa ZP25/20111064
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111308
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111117
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111071
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111064
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111067
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111124
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111254
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111058
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112111
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111386
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111217
Dostawa leków ZP28/A/9/20111075
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111217
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111262
Dostawa leków ZP40/A/15/20111048
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111071
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111251
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111071
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/2011989
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121004
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111198
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111115
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111297
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111346
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121113
Dostawa leków ZP47/A/18/20111135
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121072
Dostawa leków ZP3/A/2/2012940
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121004
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/2012942
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121032
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/2012938
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/2012966
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/2012938
Dostawa środków czystości ZP11/2012979
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/2012931
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/2012897
Dostawa leków ZP7/A/6/2012928
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/2012923
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121132
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,9921
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/2012954
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 433573
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/2012937
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/2012935
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2012945
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/2012917
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/2012904
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/2012865
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012854
Dostawa leków ZP29/A/14/2012855
Dostawa pieczywa ZP30/2012898
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012857
Dostawa leków ZP31/A/15/2012851
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/2012843
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012830
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/2012874
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II834
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II832
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012827
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/2012885
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/2012862
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/2012887
rejestry4060
dokumenty4087
dokumenty4275
lekarze8175
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/2012895
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/2012892
Dostawa leków ZP38/A/19/2012867
Dostawa leków ZP40/A/21/2012851
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/2012877
Dostawa gazów medycznych ZP47/2012854
Dostawa materiałów biurowych ZP48/2012871
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/2012827
Dostawa leków ZP42/A/22/2012865
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/2012865
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012855
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/2012856
Dostawa materiałów biurowych ZP53/2012874
Dostawa leków ZP44/A/24/2012848
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012763
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012781
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012795
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012811
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012795
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/2012827
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131046
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/2013896
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/2013930
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012794
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013776
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013805
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013717
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013746
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013781
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow787
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)710
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32417
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013699
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013708
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013677
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013671
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013658
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 697
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013674
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013669
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013686
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013652
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013639
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013896
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013695
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013650
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013637
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013625
Dostawa leków ZP30/A/16/2013621
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 671
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III599
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013607
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013601
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013569
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013578
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013588
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)522
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)519
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013573
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013560
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013557
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013526
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013508
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II587
dostawa pieczywa ZP 42/2013526
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013530
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013495
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013456
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013491
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013478
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2267
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013472
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013456
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi430
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013448
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013443
Dostawa leków ZP47/A/23/2013507
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 440
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013446
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013422
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013428
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013432
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II418
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013388
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013407
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 388
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013393
Dostawa leków ZP66/A/34/2013383
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013403
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013393
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013380
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013386
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013354
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013447
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013359
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013345
Usługi pralnicze ZP75/2013374
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013354
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013352
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 353
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013403
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014484
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014294
Dostawa leków ZP1/A/1/2014304
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014273
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014285
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014252
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014287
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014281
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014233
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014298
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014163
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014307
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014155
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014186
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans124
Rachunek Zysków i Strat 2013140
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów123
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1071
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II124
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201425
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego uzytku ZP17/A/11/201425
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201424
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.142
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.377
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.151
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201498
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014112
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014106
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.263
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II34
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014222
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/201428
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.232
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014101
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.127
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.244
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.125
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/201481
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II89
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II95
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/201496
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.89
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014276
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/201456
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.165
Dostawa sprzetu jednorazowego użytku ZP25/A/15/201441
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/201476
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014 225
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/201451
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/201473
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/201417
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/201417
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.136
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/201454
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II 104
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.43
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP23/A/13/2014/II91
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.48
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.97
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.54
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014 242
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014 265
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/201464
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/201462
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.121
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201493
Dostawa produktów leczniczych - żywienie pozajelitowe ZP27/A/17/2014 72
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014 261
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/201454
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP30/A/20/2014111
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201441
Zmiana ogłoszenia - Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/201442
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/201486
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.31
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP30/A/20/201426
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.66
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/201423
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/201485
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP23/A/13/2014/III47
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/201430
Zmiana ogłoszenia - Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/201441
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/201413
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/201414
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II20
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/201440
Zmiana ogłoszenia - USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/20146
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/20143
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.3
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/2014 (2)2
Razem542680

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 658015