Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
odwołania
Ogłoszenia o zamówieniach do 30 000 EURO
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja170999
administracja i dyrekcja1832
administracja1786
pieluchomajtki1902
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7931
administracja6040
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091231
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091270
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091198
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091272
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091190
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091233
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091534
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091848
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091510
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091269
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091235
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1928
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1270
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091501
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/20091194
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091184
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1321
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101309
Dostawa środków czystości ZP4/20101388
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101310
Dostawa leków ZP5/A/2/20101227
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101311
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101757
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101335
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101346
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1256
Dostawa leków ZP8/A/4/20101277
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101929
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101232
Dostawa leków ZP14/A/8/20101308
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101290
Dostawa pieczywa 19/20101230
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101372
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101210
Dostawa oleju napędowego ZP21/20101157
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/20101172
Dostawa leków ZP17/A/9/20101194
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101666
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101173
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/20101135
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101412
Dostawa leków ZP23/A/13/20101141
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101222
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/20101135
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/20101103
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/20101069
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/20101159
Dostawa leków ZP34/A/15/20101180
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1306
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101166
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101214
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/20101143
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111467
Dostawa leków ZP37/A/17/20101285
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111404
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101227
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111292
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111475
Dostawa środków czystości ZP7/20111377
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111307
Usługi pralnicze ZP10/20111339
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111292
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112431
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/20111173
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111261
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111195
Dostawa leków ZP13/A/4/20111225
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111269
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1247
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111584
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111198
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111350
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/20111204
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/20111176
Dostawa pieczywa ZP25/20111244
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111423
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111253
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111208
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111200
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111210
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111254
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111373
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111169
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112425
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111544
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111359
Dostawa leków ZP28/A/9/20111210
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111328
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111372
Dostawa leków ZP40/A/15/20111194
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111191
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111360
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111179
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/20111098
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121005
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111330
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111270
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111434
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111513
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121237
Dostawa leków ZP47/A/18/20111274
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121214
Dostawa leków ZP3/A/2/20121082
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/20121136
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/20121096
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/20121153
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/20121089
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/20121112
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/20121063
Dostawa środków czystości ZP11/20121147
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/20121084
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/20121023
Dostawa leków ZP7/A/6/20121083
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/20121087
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121245
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,91029
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/20121117
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 437602
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/20121063
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/20121058
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/20121084
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/20121057
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/20121016
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/20121002
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012988
Dostawa leków ZP29/A/14/2012980
Dostawa pieczywa ZP30/20121037
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012978
Dostawa leków ZP31/A/15/2012984
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/20121008
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012947
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/20121028
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II972
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II961
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012936
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/20121087
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/20121002
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/20121077
rejestry4630
dokumenty4706
dokumenty4891
lekarze9432
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/20121039
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/20121046
Dostawa leków ZP38/A/19/20121007
Dostawa leków ZP40/A/21/20121016
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/20121027
Dostawa gazów medycznych ZP47/20121006
Dostawa materiałów biurowych ZP48/20121036
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/20121004
Dostawa leków ZP42/A/22/20121054
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/20121045
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012995
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/20121006
Dostawa materiałów biurowych ZP53/20121004
Dostawa leków ZP44/A/24/20121031
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012874
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012909
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012966
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012946
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012930
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/20121018
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/20131217
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/20131050
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/20131088
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012970
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013941
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013950
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013839
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013890
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013943
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow910
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)823
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32737
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013829
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013875
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013863
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013833
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013789
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 829
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013813
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013815
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013825
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013808
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013759
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/20131114
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013863
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013792
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013813
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013786
Dostawa leków ZP30/A/16/2013745
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 832
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III751
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013780
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013743
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013706
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013733
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013724
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)666
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)660
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013740
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013711
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013684
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013657
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013634
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II708
dostawa pieczywa ZP 42/2013679
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013658
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013633
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013568
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013643
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013616
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2685
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013626
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013628
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi533
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013597
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013561
Dostawa leków ZP47/A/23/2013667
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 608
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013580
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013541
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013578
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013570
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II559
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013547
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013598
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 516
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013569
Dostawa leków ZP66/A/34/2013504
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013547
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013518
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013510
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013568
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013520
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013532
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013480
Usługi pralnicze ZP75/2013518
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013469
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013491
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 470
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013521
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014730
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014430
Dostawa leków ZP1/A/1/2014442
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014412
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014442
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014411
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014413
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014415
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014376
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014445
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014287
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014269
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014294
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans236
Rachunek Zysków i Strat 2013258
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów234
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1329
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II366
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II225
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.267
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.590
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.274
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/2014229
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014224
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014215
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.413
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.375
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014212
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.261
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.375
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.251
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/2014211
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II200
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II212
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014204
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.205
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.296
KONKURS NR 12/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.268
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014184
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Szpitala Powiatu bytowskiego Sp.z o.o.160
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 12/08/2014NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.161
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.244
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.180
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/2014181
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.282
KONKURS NR 12/08/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.171
KONKURS NR 13/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.150
KONKURS NR 14/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.234
Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe ZP27/A/17/2014114
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/2014112
Dostawa urządzeń i płynów do terapii nerkowej ZP31/A/21/2014105
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014/II144
KONKURS NR 14/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.140
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP28/A/18/2014102
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP30/A/20/2014117
KONKURS NR 15/09/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.315
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych wraz z dzierżawą sprzętu elektronicznego z oprogramowaniem ZP32/L/3/2014106
KONKURS NR 15/09/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.124
USŁUGA ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I ODPADÓW MEDYCZNYCH ZP22/201490
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP29/A/19/201489
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014134
Dostawa produktów leczniczych ZP34/A/23/201492
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP35/A/24/201497
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych jednorazowego użytku ZP33/A/22/201493
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.131
Konkurs ofert nr 17/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.120
KONKURS NR 16/11/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE FIZJOTERAPII W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
Dostawa sprzetu rehabilitacyjnego dla działu fizjoterapii i zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36/201455
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP37/A/25/201484
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg113
Dostawa produktów leczniczych ZP38/A/26/201456
Dostawa pokrowców i poduszek szpitalnych547
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP40/201462
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.105
Konkurs ofert nr 18/11/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziale położniczo-ginekologicznym, sali porodowej, blokach operacyjnych i Izbie Przyjęć oraz Poradni położniczo-ginekologicznej w Szpitalu Powiatu Bytowskieg62
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.117
Dostawa łóżek szpitalnych i materacy szpitalnych ZP41/2014 Pakiet nr 266
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.103
Konkurs na stanowisko Dyrektora ds. medycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.100
Dostawa tlenu medycznego ciekłego z dzierżawą zbiornika kriogenicznego ZP42/201453
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP39/A/27/2014/II61
Przegląd okresowy zespołów prądotwórczych130
Konkurs ofert nr 17/12/2014/II na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej/położniczej w oddziale Neonatologii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.54
Konkurs ofert nr 20/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w poradni kardiologicznej i POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.51
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Nr 20/12/201448
Usługi pralnicze ZP45/201435
Dostawa odczynników laboratoryjnych do koagulologii, mikrobiologii i analizy paskowej moczu wraz z dzierżawą aparatu do posiewu krwi, densytometru z zestawem kalibratorów oraz czytnika do analizy paskowej moczu do Szpitala Powiatu bytowskiego Sp. z o.o. Z39
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornikow i butli dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP43/201439
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.93
Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.42
Unieważnienie Część 1 i 3 - Konkurs ofert nr 19/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w oddziałach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych i pediatrycznym w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.44
Dostawa materiałów szewnych ZP46/A/28/201434
Konkurs ofert nr 21/12/2014 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.45
Konkurs ofert nr 1/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Powiatu Bytowskiego sp. z o.o.46
Dostawa produktów leczniczych ZP1/A/1/2015117
Remont części oddziału chirurgii - brudownik, gabinety lekarskie, klatka schodowa z wejściem w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP2/201599
Konkurs ofert nr 2/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług lekarskich POZ NS w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.32
Konkurs ofert nr 3/01/2015 na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym, anestezjologii i intensywnej terapii, pediatrii, neonatologii o22
Razem599834

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 721999