Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
protesty
odwołania
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja162265
administracja i dyrekcja1647
administracja1607
pieluchomajtki1699
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7482
administracja5679
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091031
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091087
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/20091007
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091065
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/20091003
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091060
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091398
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091708
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091340
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091067
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091028
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1708
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1080
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091353
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/2009983
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/20091008
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1151
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101128
Dostawa środków czystości ZP4/20101188
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101142
Dostawa leków ZP5/A/2/20101068
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101119
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101575
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101129
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101189
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1069
Dostawa leków ZP8/A/4/20101102
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101785
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101063
Dostawa leków ZP14/A/8/20101113
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101100
Dostawa pieczywa 19/20101056
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101172
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/20101020
Dostawa oleju napędowego ZP21/2010953
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/2010983
Dostawa leków ZP17/A/9/2010999
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101488
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/20101012
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/2010977
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101232
Dostawa leków ZP23/A/13/2010982
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101033
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/2010965
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/2010967
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/2010927
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/2010983
Dostawa leków ZP34/A/15/20101000
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1162
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/210101016
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/20101005
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/2010945
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111245
Dostawa leków ZP37/A/17/20101065
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111205
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101047
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111084
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111277
Dostawa środków czystości ZP7/20111168
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111111
Usługi pralnicze ZP10/20111120
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111092
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112232
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/2011977
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111094
Dostawa warzyw i owoców ZP15/20111001
Dostawa leków ZP13/A/4/20111012
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111065
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG1028
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111405
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/20111016
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111123
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/2011994
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/2011983
Dostawa pieczywa ZP25/20111018
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111259
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111066
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/20111004
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/20111011
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/20111015
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111076
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111193
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/20111008
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20112004
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111316
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111152
Dostawa leków ZP28/A/9/20111024
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111169
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111216
Dostawa leków ZP40/A/15/2011995
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/20111018
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111199
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111023
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/2011941
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121004
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111140
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111061
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111229
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111286
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121062
Dostawa leków ZP47/A/18/20111086
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/20121012
Dostawa leków ZP3/A/2/2012884
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/2012948
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/2012890
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/2012974
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/2012889
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/2012921
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/2012894
Dostawa środków czystości ZP11/2012932
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/2012888
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/2012834
Dostawa leków ZP7/A/6/2012869
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/2012868
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121086
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,9875
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/2012890
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 432230
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/2012889
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/2012888
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2012883
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/2012869
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/2012846
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/2012812
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012794
Dostawa leków ZP29/A/14/2012802
Dostawa pieczywa ZP30/2012835
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012801
Dostawa leków ZP31/A/15/2012793
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/2012787
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012780
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/2012811
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II775
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II776
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012782
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/2012829
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/2012806
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/2012825
rejestry3857
dokumenty3862
dokumenty4023
lekarze7779
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/2012840
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/2012824
Dostawa leków ZP38/A/19/2012810
Dostawa leków ZP40/A/21/2012784
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/2012822
Dostawa gazów medycznych ZP47/2012782
Dostawa materiałów biurowych ZP48/2012811
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/2012773
Dostawa leków ZP42/A/22/2012803
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/2012803
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012779
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/2012794
Dostawa materiałów biurowych ZP53/2012811
Dostawa leków ZP44/A/24/2012779
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012715
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012729
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012748
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012750
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012734
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/2012759
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/2013987
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/2013835
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/2013867
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012743
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013721
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013738
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013668
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013687
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013728
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow733
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)660
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32244
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013654
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013638
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013614
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013625
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013612
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 644
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013605
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013611
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013628
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013609
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013593
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013827
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013634
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013591
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013585
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013574
Dostawa leków ZP30/A/16/2013550
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 612
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III543
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013546
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013545
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013519
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013521
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013528
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)472
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)469
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013515
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013513
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013506
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013475
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013456
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II536
dostawa pieczywa ZP 42/2013467
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013470
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ373
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013443
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013406
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013440
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013432
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU2067
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013420
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013399
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi386
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013392
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013399
Dostawa leków ZP47/A/23/2013454
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 377
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013392
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013370
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013374
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013375
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II370
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013343
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA701
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013344
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 346
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013341
Dostawa leków ZP66/A/34/2013327
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013339
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013349
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013329
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013329
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013303
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013447
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013313
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013301
Usługi pralnicze ZP75/2013306
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013301
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013306
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 301
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013354
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014399
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014246
Dostawa leków ZP1/A/1/2014248
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014214
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014230
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014204
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014231
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014233
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014181
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014243
Dostawa środków czystości ZP11/2014126
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014467
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/2014119
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014307
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014140
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/201462
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/2014106
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II97
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014146
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II36
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/201460
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans83
Rachunek Zysków i Strat 201387
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów78
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/201/II37
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014 255
2 Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014107
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.956
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/201481
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014161
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201464
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II78
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II76
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201421
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201430
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201425
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego uzytku ZP17/A/11/201425
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201424
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.111
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.291
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.110
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201461
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201476
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/201474
USŁUGA STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP20/2014151
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014113
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II189
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II143
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.203
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II34
Zmiana ogłoszenia - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II87
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014222
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/201428
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.179
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/201468
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.83
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.185
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.81
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/201444
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II52
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II54
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/201447
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.45
Roboty budowlane obejmujące część pomieszczeń budynku Szpitala przeznaczonych na gabinety diagnostyczno- zabiegowe w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP19/2014102
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/2014157
Dostawa materiałów opatrunkowych o obłożeniowych ZP23/A/13/201477
Dostawa produktów leczniczych - płyny infuzyjne ZP24/A/14/201462
Dostawa produktów leczniczych ZP26/A/16/2014115
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/201442
KONKURS NR 11/08/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.66
Dostawa sprzetu jednorazowego użytku ZP25/A/15/201428
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP25/A/15/201463
Dostawa materiałów opatrunkowych i obłożeniowych ZP23/A/13/2014 216
Dostawa oleju napędowego na potrzeby Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/201415
Razem523282

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 635710