Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
protesty
odwołania
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze

DokumentOdwiedzin
Redakcja155557
administracja i dyrekcja1508
administracja1472
pieluchomajtki1559
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7075
administracja5363
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/2009895
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/2009931
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/2009877
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/2009916
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/2009869
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/2009919
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091293
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091601
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091195
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/2009938
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/2009895
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1532
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 942
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091249
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/2009861
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/2009882
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1022
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/2010994
Dostawa środków czystości ZP4/20101061
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/2010995
Dostawa leków ZP5/A/2/2010924
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/2010981
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101448
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/2010988
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101042
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 923
Dostawa leków ZP8/A/4/2010964
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101671
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/2010921
Dostawa leków ZP14/A/8/2010969
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/2010964
Dostawa pieczywa 19/2010909
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101043
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/2010867
Dostawa oleju napędowego ZP21/2010820
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/2010847
Dostawa leków ZP17/A/9/2010862
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101343
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/2010884
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/2010831
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101079
Dostawa leków ZP23/A/13/2010848
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/2010905
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/2010827
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/2010856
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/2010817
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/2010836
Dostawa leków ZP34/A/15/2010847
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1054
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/21010875
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/2010887
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/2010818
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111093
Dostawa leków ZP37/A/17/2010909
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111048
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/2010891
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/2011942
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111116
Dostawa środków czystości ZP7/20111021
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/2011972
Usługi pralnicze ZP10/2011972
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/2011933
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112059
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/2011817
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/2011927
Dostawa warzyw i owoców ZP15/2011854
Dostawa leków ZP13/A/4/2011870
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/2011904
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG864
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111243
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/2011860
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/2011983
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/2011843
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/2011837
Dostawa pieczywa ZP25/2011852
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111129
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/2011905
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/2011851
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/2011851
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/2011869
Dostawa owoców i warzyw ZP38/2011918
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111026
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/2011883
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20111762
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111166
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111004
Dostawa leków ZP28/A/9/2011867
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111048
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111098
Dostawa leków ZP40/A/15/2011843
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/2011862
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111057
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/2011905
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/2011814
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121004
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/2011969
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/2011918
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111081
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111098
Dostawa materiałów biurowych ZP1/2012914
Dostawa leków ZP47/A/18/2011920
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/2012861
Dostawa leków ZP3/A/2/2012744
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/2012790
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/2012726
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/2012811
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/2012739
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/2012759
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/2012737
Dostawa środków czystości ZP11/2012773
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/2012740
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/2012692
Dostawa leków ZP7/A/6/2012697
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/2012706
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/2012965
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,9747
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/2012735
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 424837
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/2012743
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/2012740
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2012702
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/2012689
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/2012689
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/2012662
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012652
Dostawa leków ZP29/A/14/2012653
Dostawa pieczywa ZP30/2012663
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012646
Dostawa leków ZP31/A/15/2012641
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/2012636
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012620
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/2012646
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II614
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II630
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012634
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/2012641
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/2012641
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/2012659
rejestry3107
dokumenty3150
dokumenty3258
lekarze6528
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/2012658
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/2012652
Dostawa leków ZP38/A/19/2012637
Dostawa leków ZP40/A/21/2012610
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/2012634
Dostawa gazów medycznych ZP47/2012619
Dostawa materiałów biurowych ZP48/2012638
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/2012605
Dostawa leków ZP42/A/22/2012622
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/2012609
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012603
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/2012628
Dostawa materiałów biurowych ZP53/2012613
Dostawa leków ZP44/A/24/2012604
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012565
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012566
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012575
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012591
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012575
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/2012597
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/2013799
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/2013665
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/2013700
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012580
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013561
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013558
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013534
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013522
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013562
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow573
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)523
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta31777
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013488
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013476
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013446
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013464
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013458
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 466
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013450
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013455
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013468
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013445
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013470
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013573
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013435
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013430
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013424
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013425
Dostawa leków ZP30/A/16/2013394
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 432
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III382
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013395
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013374
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013356
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013349
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013372
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)330
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)323
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013354
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013352
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013329
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013316
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013319
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II384
dostawa pieczywa ZP 42/2013310
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013319
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ372
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013281
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1202
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013272
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013274
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013264
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU1394
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013253
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013248
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi250
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013237
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013230
Dostawa leków ZP47/A/23/2013280
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 220
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013224
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013212
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013216
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013218
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II201
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013200
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA700
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013188
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 185
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013175
Dostawa leków ZP66/A/34/2013173
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013181
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013169
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013168
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013165
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/201340
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP65/201311
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/201325
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP65/2013 210
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Filii Miastko ZP 73/A/40/201331
Świadczenie usług pralniczych ZP75/201317
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i napraw sprzętu medycznego ZP61/2013/II20
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/2013 216
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013/II 20
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/2013 314
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i napraw sprzętu medycznego ZP61/2013/II 219
Dostawa gazów medycznych ZP74/A/41/201316
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013152
Dostawa bielizny szpitalnej ZP72/A/39/201312
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 (2)17
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013447
Usługa w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i napraw sprzętu medycznego ZP61/2013/II 318
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/201356
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013156
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013143
Usługi pralnicze ZP75/2013150
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013148
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013148
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 149
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013197
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
Dostawa leków ZP1/A/1/20141075
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa materiałów i produktów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych ZP2/L/1/2014175
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/201453
Dostawa materiałów i produktów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych ZP2/L/1/201434
Dostawa leków ZP1/A/1/201453
Dostawa materialów i produktów medycznych jednorazowego użytku oraz odczynników laboratoryjnych ZP2/L/1/2014 224
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/201413
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko-zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014 28
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014147
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014102
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP5/A/3/201491
Dostawa leków ZP1/A/1/2014 231
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014233
Dostawa drobnego sprzetu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014213
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP5/A/3/201412
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP4/A/2/201464
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/201460
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/201485
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP 7/2014122
Dostawa leków ZP1/A/1/201470
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/201446
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/201463
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/201442
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014550
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/201455
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/201444
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014427
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.478
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/201421
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/201422
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/201415
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014215
Razem461100

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 568055