Szpital Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o.

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO Sp. z o.o.
Ogłoszenia
dane teleadresowe
zarząd i administracja
Podstawa prawna dziłania
dokumenty zewnętrzne
dokumenty wewnętrzne
rejestracja
rejestry
przetargi
ogłoszenia o przetargach
odpowiedzi na zapytania i wnioski
odpowiedzi na zapytania do SIWZ
modyfikacja SIWZ
ogłoszenia o rozstrzygnięciach
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
skargi
informacje dodatkowe
protesty
odwołania
konkursy na usługi medyczne
ogłoszenia o konkursach
skargi
protesty
informacje dodatkowe
ogłoszenia o rozstrzygnięciu
Praca-poszukujemy
Konkursy
Ogłoszenia o naborze
Wyniki i Sprawozdania
Rok 2013

DokumentOdwiedzin
Redakcja161217
administracja i dyrekcja1622
administracja1590
pieluchomajtki1681
Zarząd Spółki i Dyrekcja Podmiotu7407
administracja5612
Świadczenia diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej2620
Ogłoszenie o wyniku przetargu - na dzierżawę pomieszczeń budynku świetlicy oraz przyległego gruntu z przeznaczeniem na działalność medyczną865
Dostawa klisz RTG , wywoływaczy i utrwalaczy do pracowni RTG ZP3/2/Apteka/20091013
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP2/1/Apteka/20091058
Dostawa pieczywa ZP4/1/pieczywo/2009992
Dostawa paliw ZP5/1/paliwo/20091040
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP7/4/Apteka/2009982
Dostawa leków 6/3/Apteka-Leki/20091038
Usługi pralnicze na bazie dzierżawionej przez Wykonawcę pralni szpitalnej Zamawiającego ZP8/1/usługi pralnicze/20091381
Wyrównanie nawierzchni dróg na terenie Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP10/1/roboty budowlane/20091693
Usługi pralnicze ZP13/2/pralnicze/20091304
Dostawa leków ZP12/6/Apteka-Leki/20091054
Dostawa owoców i warzyw ZP14/1/warzywa/20091005
Usługi w zakresie diagnostyki obrazowwej poprzez opisy zdjęć RTG ZP15/2/diagnostyka obrazowa/2009 1689
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użuyku ZP11/5/Apteka/2009 1065
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP19/2/naprawa i konserwacja sprzętu medycznego/20091336
Dostawa mięsa i wędlin ZP18/1/mięso/2009959
Dostawa leków ZP16/7/Apteka-Leki/2009988
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP1/2010-mleko1131
Dostawa sprzętu do rehabilitacji ZP2/20101109
Dostawa środków czystości ZP4/20101170
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/1/20101118
Dostawa leków ZP5/A/2/20101056
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/3/20101105
Dostawa miału węglowego i węgla ZP7/20101560
Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Zamawiającego ZP11/20101108
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP9/A/5/20101164
Dostawa papieru do EKG, KTG, USG i produkty do sterylizacji ZP10/A/6/2010 1051
Dostawa leków ZP8/A/4/20101076
Przebudowa oddziału ginekologicznego i paliatywy na oddział opiekuńczo-leczniczy oraz odcinka patologii ciąży na odcinek ginekologiczny Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP12/20101770
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP13/A/7/20101050
Dostawa leków ZP14/A/8/20101087
Dostawa srtykułów spożywczych ZP16/20101078
Dostawa pieczywa 19/20101037
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 2,4,5 ZP18/A/10/20101156
Dostawa środków dezynfekcyjnych Pakiet nr 3 ZP18/A/10/2010995
Dostawa oleju napędowego ZP21/2010932
Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni ZP20/A/11/2010967
Dostawa leków ZP17/A/9/2010981
Dostawa odczynników oraz dzierżawa analizatorów biochemicznych ZP24/L/1/20101465
Dzierżawa dwóch analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP25/L/2/2010993
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/12/2010948
Dostawa warzyw i owoców ZP26/20101204
Dostawa leków ZP23/A/13/2010963
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 20104042
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą butli ZP30/20101015
Dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych oraz dostawa odczynników II ZP29/L/3/2010948
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP31/L/4/2010952
Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych metodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą dwóch wirówek na mikrokarty oraz dwóch pipet ZP32/L/5/2010910
Dostawa respiratora niemowlęcego ZP33/2010957
Dostawa leków ZP34/A/15/2010970
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku system aspiracyjno próżniowy do pobierania krwii ZP35/L/6/2010/1145
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP36/A/16/21010998
Dostawa urządzeń medycznych ZP38/2010992
Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą zbiorników ZP39/2010925
Dostawa mięsa i wędlin ZP1/20111211
Dostawa leków ZP37/A/17/20101041
Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego ZP2/20111180
/Dostawa leków Pakiet 5 ZP37/A/17/20101024
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP4/20111060
Konkurs na Członka Zarządu - Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych538
Dostawa leków ZP5/A/1/20111247
Dostawa środków czystości ZP7/20111137
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/2/20111089
Usługi pralnicze ZP10/20111092
Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP12/20111056
Dostawa węgla i miału węglowego ZP9/20112195
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP14/A/5/2011949
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP11/A/3/20111065
Dostawa warzyw i owoców ZP15/2011969
Dostawa leków ZP13/A/4/2011992
Dostawa urządzeń medycznych ZP16/20111032
Dostawa urządzeń medycznych ZP18/2011 - sonda USG995
Dostawa artykułów spożywczych ZP19/20111378
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zestawy obłożeniowe ZP17/A/6/2011986
Odbudowie dachu nad budynkiem głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP21/20111095
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - opatrunki ZP22/A/7/2011972
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP26/2011961
Dostawa pieczywa ZP25/2011991
Przebudowa pomieszczeń szpitalnych na aptekę Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. Pion Miastko ZP27/20111233
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP23/A/8/20111037
Dostawa oleju napędowego do samochodów słuzbowych ZP30/2011973
Dostawa sprzętu medycznego - narzędzia chirurgiczne ZP29/A/10/2011986
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP31/A/11/2011984
Dostawa owoców i warzyw ZP38/20111036
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP34/A/13/20111162
Wymiana windy osobowo-towarowej w związku z zaistniałym pożarem w budynku głównym Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP34/2011984
Wymiana i rozbudowa instalacji sanitarnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Miastku ZP37/20111950
Wymiana i rozbudowa instalacji elektrycznych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP36.20111295
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP33/A/12/20111125
Dostawa leków ZP28/A/9/2011993
Przebudowa pomieszczeń szpitala na oddział pomocy doraźnej oraz izbę przyjęć Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP35/20111144
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 20112735
Dzierżawa analizatorów immunochemicznych oraz z analizatorem do równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej wraz z dostawą odczynników ZP41/L/1/20111193
Dostawa leków ZP40/A/15/2011965
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP41/A/16/2011994
Parking i schody przed budynkiem Zarządu Spółki Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP44/20111169
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi ZP45/L/2/20111002
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku Pakiety 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ZP42/A/17/2011913
Konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych133
Unieważnienie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług wykonania badań RTG i koordynacji oraz nadzoru działalności pracowni radiologicznych645
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121004
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP48/20111113
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku Pakiet 10 ZP42/A/17/20111035
Dostawa materiałów biurowych ZP49/20111202
Konkursu ofert nr 02/12/11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług pelęgniarek, położnych, ratowników, dyspozytorów i kierowców od 1 stycznia 20121161
Dostawa gazu medycznego i dzierżawa butli ZP50/A/19/20111258
Dostawa materiałów biurowych ZP1/20121036
Dostawa leków ZP47/A/18/20111052
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP2/A/1/2012981
Dostawa leków ZP3/A/2/2012862
Dostawa materiałów szewnych i opatrunkowych ZP4/A/3/2012922
Dostawa kontrastów do urografii ZP6/A/5/2012856
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP5/A/4/2012941
Konkursu ofert nr 1/02/2012 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług lekarskich, pelęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, laborantów, farmaceutów od 1 marca 2012437
KONKURS NA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI II KADENCJI825
Dostawa mięsa i wędlin ZP8/2012863
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki447
KONKURS NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE725
Dostawa mleka i i jego przetworów do Bytowa ZP9/2012896
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP13/2012871
Dostawa środków czystości ZP11/2012905
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP10/A/7/2012863
Dostawa produktów do sterylizacji ZP12/A/8/2012807
Dostawa leków ZP7/A/6/2012837
KONKURS NR 2/03/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. - lekarze, rehabilitanci, terapeuci zajeciowi, pielęgniarki - ROZSTRZYGNIĘCIE182
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego i jednorazowego uzytku ZP14/A/9/2012845
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych na rzecz Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP 17/20121060
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1, 1A, 1B, 1C, 2,3,5,6,7,8,9855
Dostawa węgla i miału węglowego ZP18/2012855
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP16/2012 Pakiet 1A, 431144
Dostawa materiałów biurowych - tonery i tusze ZP19/2012866
KONKURS NR 3/06/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.820
Dostawa owoców i warzyw ZP20/2012865
Konkursu ofert nr 03/06/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 1 lipca 2012279
Usługi w zakresie okresowych przegladów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP21/2012834
Dostawa sprzętu medycznego ZP23/A/11/2012844
Dostawa artykułów spożywczych ZP24/2012821
KONKURS NR 4/07/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1425
Dostawa materiałów szewnych ZP27/A/12/2012781
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - materiały obłożeniowe ZP28/A/13/2012772
Dostawa leków ZP29/A/14/2012777
Dostawa pieczywa ZP30/2012803
Konkursu ofert nr 04/07/12 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 13 sierpnia 2012440
Dostawa sprzetu medycznego - zestaw do wideoendoskopii ZP22/2012771
Dostawa leków ZP31/A/15/2012768
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP32/A/16/2012759
Dostawa pieczywa do Miastka ZP34/2012754
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP33/2012776
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP35/2012/II749
Dostawa sprzętu medycznego - system wideoendoskopii ZP22/2012/II750
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP36/A/17/2012759
KONKURS NR 5/10/2012 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP.Z O.O.1476
Usłupi pralnicze ZP41/2012795
Dostawa materiałów opatrunkowych i sprzętu medycznego ZP37/A/18/2012774
DARMOWE BADANIA PROFILAKTYCZNE2245
Dostawa sprzętu medycznego ZP39/A/20/2012791
rejestry3722
dokumenty3725
dokumenty3868
lekarze7522
Dostawa środków dezynfekcyjnych II ZP43/A/23/2012807
Dostawa sprzętu medycznego - stół operacyjny ZP46/2012794
Dostawa leków ZP38/A/19/2012781
Dostawa leków ZP40/A/21/2012749
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP45/A/25/2012792
Dostawa gazów medycznych ZP47/2012749
Dostawa materiałów biurowych ZP48/2012778
Dostawa rękawic chirurgicznych ZP49/A/26/2012745
Dostawa leków ZP42/A/22/2012767
Dostawa środków dezynfekcyjnych III ZP51/A/28/2012764
Dostawa materiałów szewnych ZP50/A/27/2012748
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP52/A/29/2012763
Dostawa materiałów biurowych ZP53/2012771
Dostawa leków ZP44/A/24/2012741
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII685
Usługi sterylizacji narzedzi, sprzetu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem od i do zamawiającego ZP56/2012686
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K30
Dostawa gazu medycznego z dzierżawą butli ZP54/A/30/2012701
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP55/A/31/2012716
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH58
KONKURS NR 7/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ W PORADNI K85
KONKURS NR 8/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE KOORDYNACJI ODDZIAŁU NOWORODKÓW I ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH86
KONKURS NR 6/12/2012 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE TELERADIOLOGII95
Dostawa mleka i jego przetworów do MIastka ZP58/2012721
Dostawa owoców, warzyw i jaja konsumpcyjnych ZP60/2012703
Dostawa tlenu ciekłago z dzierżawą zbiorników ZP59/2012730
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM ZP1/2013959
KONKURS NR 1/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO ORAZ NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ118
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE731
Dostawa leków ZP2/A/1/2013797
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP3/A/2/2013844
KONKURS NR 2/01/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO,NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ, ORAZ PIELEGNIARSKICH W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE361
Dostawa leków ZP57/A/32/2012712
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ W KOMÓRK6760
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP4/A/3/2013697
Dostawa sprzętu medycznego - osprzet do laparoskopu STORZ ZP5/A/4/2013698
Dzierżawę analizatorów immunochemicznych oraz analizatorów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, analizatora szybkich testów troponiny wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawą lodówek ZP7/L/1/2013643
KONKURS NR 3/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW CHORÓB WEWNETRZNYCH, ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII, GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI W POZ 207
Dostawa odzieży roboczej dla pracowników ZP8/2013662
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP6/A/5/2013702
Usługi w zakresie administrowania siecią informatyczna szpitala, sprawowania opieki informatycznej nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Laboratorium oraz sprawowania opieki informatycznej nad systemem komputerowym i oprogramowaniem w Centrum Pow705
KONKURS NR 4/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU89
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - zamknięty system aspiracyjno- próżniowy do pobierania krwi z mikrometodą i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawą wirówki; drobny sprzęt jednorazowy-plastiki oraz testy laboratoryjne (ZP12/L/2/2013)637
Dostawa podłoży stałych i płynnych do hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą analizatora do posiewów krwi. Dostawa testów do identyfikacji biochemicznej i serologicznej drobnoustrojów wraz z niezbędnymi odczynnikami oraz oznaczanie lekowrażliwości. Dosta32125
KONKURS NR 5/02/2013 NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, PEDIATRII, CHIRURGII, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO oraz POZ N W KOMÓRKACH PIONU W BYTOWIE I MIASTKU320
Dostawa mięsa i produktów mięsnych ZP10/2013631
Dostawa mleka i produktów mleczarskich ZP15/2013605
Dostawa materiałów szewnych ZP14/A/7/2013585
Dostawa drobnego sprzętu operacyjnego jednorazowego uzytku ZP17/A/9/2013600
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP18/A/10/2013587
KONKURS NR 6/04/2013 NA KOORDYNACJĘ I WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W ZAKRESIE ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOZNICZEGO, CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, PEDIATRII, CHIRURGII, REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM, ZESPOŁACH RATOWNICTWA ME296
Dostawa leków ZP9/A/6/2013 611
Dostawa pieluchomajtek dla dorosłych i dzieci ZP16/A/8/2013574
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO293
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP21/A/12/2013582
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP20/A/11/2013603
Dostawa sprzętu medycznego - przyrządy chirurgiczne ZP23/A/14/2013582
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP25/2013574
Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego dla Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. ZP27/2013787
KONKURS NR 7/04/2013 NA ŚWIADCZENIA OGÓLNOPIELĘGNIARSKIE, RATOWNIKA KIEROWCY I INSTRUMENTARIUSZKI BLOKU OPERACYJNEGO521
Dostawa środków czystości ZP24/2013601
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP22/A/13/2013566
Dostawa środków czystości - worki na odpady ZP24/2013555
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 752
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych ZP31/2013551
Dostawa leków ZP30/A/16/2013523
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP28/2013 585
KONKURS NR 8/05/2013 NA ŚWIADCZENIA POŁOŻNYCH, LEKARZY W ODDZIAŁACH AiIT, CHORÓB WEWNETRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU 43
Dostawa leków - insuliny ZP26/A/15/2013/III518
Usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP29/2013520
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PORADNI KARDIOLOGICZNEJ 223
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII112
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP32/A/17/2013525
Dostawa wyrobów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP33/2013491
Dostawa artykułów biurowych ZP35/2013495
Dzierżawa analizatorów hematologicznych z dostawą odczynników ZP36/L/5/2013498
KONKURS NR 9/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY W ODDZIAŁACH CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, CHIRURGII OGÓLNEJ,PEDIATRII, POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII, ZAKŁADU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO, ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO TYPU S, ZESPOŁÓW TRANSPORTOWYCH, PRACOWNI USG140
KONKURS NR 10/06/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZY DLA ODDZIAŁU CHIRURGII OGÓLNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII69
usługi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego (ZP29/2013/II)447
dostawa leków (ZP37/A/18/2013)447
dostawa środków dezynfekcyjnych ZP40/A/19/2013490
dzierżawa dwóch analizatorów biochemicznych i dostawa odczynników ZP34/L/4/2013490
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 715
dostawa węgla i miału węglowego ZP39/2013474
Dostawa artykułów spożywczych ZP41/2013451
USŁUGI STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP38/2013433
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szpitala z przeznaczeniem na Laboratorium medyczne Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp.zo.o. ZP 19/2013/II514
dostawa pieczywa ZP 42/2013440
KONKURS NR 11/07/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOZNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI KARDIOLOGICZNEJ I URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ, LEKARZA ZOL ORAZ KOORDYNATORA LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNEGO 222
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP43/A/20/2013446
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ372
Dostawa warzyw, owoców i jaj konsumpcyjnych ZP46/2013417
KONKURS NR 12/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA KOORDYNATORA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZY ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH PORADNI URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ260
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU1204
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP44/A/21/2013383
Dostawa sprzętu medycznego - osprzęt do aparatu elektrochirurgicznego EMED ES350 ZP45/A/22/2013415
Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych ZP49/2013404
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO, LEKARZYA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, DYŻURÓW DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH ORAZ ŚWIADCZEŃ LEKARSKICH W PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ W BYTOWIE I W MIASTKU152
PRESUNIĘCIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU1946
KONKURS NR 13/08/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEGO W MIASTKU126
Dostawa leków ZP50/A/25/2013392
Dostawa materiałów obłożeniowych ZP51/A/26/2013368
Dostawę odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń serologicznych do posiadanego zamkniętego systemu DiaMed wraz z dzierżawą czytnika mikrokart z zestawem komputerowym oraz oprogramowania do zdalnej elektronicznej autoryzacji wyników badań serologi363
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP52/A/27/2013369
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP54/A/28/2013369
Dostawa leków ZP47/A/23/2013415
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku do Miastka ZP55/A/29/2013 352
Dostawa materiałów biurowych ZP59/2013363
PLAN PODZIAŁU SPÓŁKI3032
Dostawa wyrobów i płynów do terapii nerkowej ZP57/A/31/2013351
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP56/A/30/2013351
Dostawa leków - Pion Bytów ZP48/A/24/2013352
Dostawa artykułów spożywczych dla dzieci ZP60/2013/II343
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP58/A/32/2013321
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA700
KONKURS NR 14/10/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH FILII MIASTKO,fIZJOTERAPEUTY W DZIALE FIZJOTERAPII I ZAKŁADACH OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH W BYTOWIE I W MIASTKU, PIELĘGNIARKI - INSTRUMENTARIUSZKI BLOKÓW OPERACYJNYCH FILII MIASTKO, RA56
Dostawa leków ZP62/A/33/2013319
Dostawę materiałów biurowych - tonery i tusze do drukarek ZP63/2013 323
Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego ZP63/2013313
Dostawa leków ZP66/A/34/2013303
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,711
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP67/A/35/2013305
Uslugi w zakresie okresowych przeglądów serwisowych i naprawy sprzętu medycznego ZP61/2013318
KONKURS NR 15/11/2013 NA ŚWIADCZENIA LEKARZA W ODDZIALE CHIRGICZNYM OGÓLNYM I BLOKACH OPERACYJNYCH FILII BYTÓW ORAZ W ZAKRESIE W NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ, AMBULATORYJNEJ ORAZ WYJAZDOWEJ OPIECE LEKARSKIEJ W POZ FILII BYTÓW,121
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP69/A/37/2013303
Dostawa owoców, warzyw i jaj konsumpcyjnych Filia Miastko ZP71/2013307
Dostawa mleka i jego przetworów do Miastka ZP65/2013279
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013447
Dostawa rękawic chirurgicznych i medycznych ZP68/A/36/2013292
Dostawa materiałów szewnych ZP70/A/38/2013277
Usługi pralnicze ZP75/2013281
Dostawa środków dezynfekcyjnych ZP73/A/40/2013279
Remont działu farmacji Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP77/2013279
Dostawa gazu medycznego z dzierzawą butli i osprzętu ZP74/A/41/2013 281
Świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostawy posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie ZP76/2013326
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW232
Unieważnienie Zadanie III Konkurs 16/12/201396
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.82
KONKURS NR 18/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.176
Unieważnioenie Zadanie II Pakiet 2.2 Konkurs 16/12/201318
KONKURS NR16/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEN ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O. FILIA BYTÓW27
KONKURS NR 17/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.28
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 19/12/2013 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 1/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1036
KONKURS NR 2/01/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.149
KONKURS NR 3/02/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.472
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - drobny sprzęt jednorazowy - plastiki oraz testy laboratoryjne ZP2/L/1/2014341
Dzierżawa analizatorów: immunochemicznego, równowagi kwasowo-zasadowej i wodno elektrolitowej, wraz z dostawą odczynników, oraz dzierżawa chłodziarko - zamrażarki, pipety nastawnej i wirówki biochemicznej ZP3/L/2/2014215
Dostawa leków ZP1/A/1/2014215
Dostawa materiałów opatrunkowych i szewnych ZP 5/A/3/2014177
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP6/A/4/2014199
Dostawa sprzetu do rehabilitacji ZP 7/2014167
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP4/A/2/2014200
Dostawa produktów leczniczych ZP8/A/5/2014201
KONKURS NR 4/04/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.1167
Dostawa części i akcesoriów do aparatów fotokopiujących i komputerowych ZP9/2014147
Świadczenie usługi ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej ZP10/2014200
Dostawa środków czystości ZP11/2014126
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014467
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.122
Dostawa środkow czystości ZP 11/201492
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014301
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014140
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/201462
KONKURS NR 5/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.38
Dostawa materiałów opatrunkowych ZP13/A/7/201476
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II97
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/2014119
KONKURS NR 6/05/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.24
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II36
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/201460
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.432
Bilans55
Rachunek Zysków i Strat 201360
Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Bytów56
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego uzytku ZP12/A/6/201/II37
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014 255
2 Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/2014107
KONKURS NR 7/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.2
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.884
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/201481
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014161
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201464
Dostawa środków czystości ZP11/2014/II58
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP12/A/6/2014/II55
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201421
Zmiana ogłoszenia - Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201430
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201425
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego uzytku ZP17/A/11/201425
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201424
KONKURS OPISY ZDJĘĆ RTG SZPITAL POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.86
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.228
KONKURS NR 8/06/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.81
Dostawa produktów leczniczych ZP15/A/9/201441
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/201452
Dostawa sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/201453
USŁUGA STERYLIZACJI NARZĘDZI, SPRZĘTU MEDYCZNEGO, BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z TRANSPORTEM OD I DO ZAMAWIAJĄCEGO ZP20/2014124
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014105
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II179
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II133
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.153
Dostawa sprzetu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II26
Zmiana ogłoszenia - dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II72
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/2014166
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/201422
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.120
Dostawa produktów leczniczych ZP14/A/8/201446
KONKURS NR 9/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.53
KONKURS NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.103
KONKURS NR 10/07/2014 NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.48
Usługa sterylizacji narzędzi, sprzętu medycznego, bielizny szpitalnej wraz z transportem ZP20/201423
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku ZP16/A/10/2014/II26
Dostawa drobnego sprzętu medycznego wielorazowego użytku ZP17/A/11/2014/II27
Dostawa produktów leczniczych ZP18/A/12/20142
UNIEWAZNIENIE KONKURSU NR 9/07/2014/II NA WYKONANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SZPITALU POWIATU BYTOWSKIEGO SP. Z O.O.3
Razem511748

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 624176